Van cổng Shin YI với thiết kế tiên tiến, đóng mở nhẹ nhàng