sunwin tài xỉu | Top game đổi thưởng


Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 03, TP.HCM 0914.830.839 - 0933.560.560
QUY CHUẨN

Số văn bản
Nội dung
Tải về
QCVN 06:2020/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 06:2010/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 02:2020/BCA
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy
QCVN 04:2019/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
QCVN 01:2019/BCA
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập   và trạm phân phối khí đốt
QCVN 08:2009/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị - phần 2. gara ô tô
QCVN 13:2018/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô
TIÊU CHUẨN

Số văn bản
Nội dung
Tải về
TCVN 7568-1:2006 
 Hệ Thống Báo Cháy - Quy định chung và định nghĩa
TCVN 7568-2:2006
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy
TCVN 7568-3:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh
TCVN 7568-4:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn
TCVN 7568-5:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm
TCVN 7568-6:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 6: Đầu báo cháy khí cacbon monoxit dùng pin điện hóa
TCVN 7568-7:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ   hoặc ion hóa
TCVN 7568-8:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 8: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết   hợp với cảm biến nhiệt
TCVN 7568-9:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy
TCVN 7568-10:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm
TCVN 7568-11:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy
TCVN 7568-12:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu   quang học
TCVN 7568-13:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống
TCVN 7568-14:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy   trong nhà và xung quanh tòa nhà
TCVN 7568-15:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
TCVN 2622 : 1995
 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN 3890 : 2009
 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
TCVN 5738:2000
 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7161-9:2009
 Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
TCVN 7336: 2003
 Tiêu chuẩn việt nam phòng cháy chữa cháy hệ thống sprinkler tự động yêu cầu thiết kế và lắp đặt
Call us